Lịch Sử

Nhà thờ St. Peter thành lập vào năm 1915 như là một chi nhánh của Xứ Đạo Visitation, Visitation được xem là như xứ đạo ở hướng bắc và St. Peter được xem là xứ đạo ở hướng nam. Vào năm 2004, Visitation và. St. Peter đã hợp lại thành Our Lady of the Americas và giữ cả hai nhà thờ làm những trung tâm thờ phụng. Để tiện cho việc mục vụ và quản lý tài chính tốt hơn, ủy ban kế hoạch đề nghị nhập hai trung tâm thờ phụng thành một. Sau khi xem xét tất cả mọi khía cạnh, ủy ban quyết định giữ Trung Tâm Thờ Phụng ở Visitation và đóng cửa Trung Tâm Thờ Phụng ở St. Peter.

Những người Công Giáo Việt Nam định cư ở thành phố Des Moines vào khoảng cuối thập niên 1970s cùng với những người Công Giáo khác đến định cư ở Des Moines vào những năm gần đây đã lập nên một Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Cộng Đồng vẫn chưa có đủ điều kiện và khả năng để thành lập một giáo xứ riêng, một nơi để các thành viên có thể được cùng nhau tôn thờ Chúa dùng ngôn ngữ Việt. Các thành viên chủ yếu là tập hợp tại hai nhà thờ đó là Basilica of St John và St Ambrose Cathedral.  Mỗi năm Cộng Đồng mỗi lớn mạnh. Cộng Đồng cần phải có một nơi để tập hợp cho các sự kiện văn hóa và tôn thờ.

Lập Giáo Xứ Thánh Phêrô là một ý tưởng tuyệt vời vì việc này sẽ làm cho nguồn vật chất phù hợp với nhu cầu.  Theo lời của Đức Cha Pates, "Chúng ta đang có trong tay một Nhà Thờ Thánh Phêrô, và mặt khác Cộng Đồng Việt Nam cần một nơi để tôn thờ phụng Chúa và các tổ chức văn hóa riêng.  Đem Cộng Đồng Việt Nam lại với nhau tại St Peter là rất tốt trong điều kiện quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên của chúng ta một cách khôn ngoan, và tạo điều kiện tốt về việc mục vụ và chăm sóc cho giáo dân. Các thành viên của Cộng Đồng Việt Nam cần có khả năng thường xuyên tổ chức Lễ và có thể lãnh nhận bí tích giải tội, bí tích sức dầu bệnh nhân và các bí tích khác bằng ngôn ngữ bản xứ."