Tin Tức‎ > ‎

ADA 2017 (Đóng Góp Hằng Năm cho Địa Phận 2017:

đăng 07:21 26 thg 5, 2017 bởi St. Peter

Chỉ tiêu năm nay của giáo xứ chúng ta là $33,925.00. Chúng ta đã đạt được là $9,409.30 chúng ta cần thêm $24,515.70. Chúng ta cần sự đóng góp giúp đỡ của tất cả mọi gia đình trong giáo xứ để hoàn tất chỉ tiêu này. 

Comments