Tin Tức‎ > ‎

Buổi Họp:

đăng 12:05 16 thg 2, 2017 bởi St. Peter

 Xin kính mời Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tài Chánh đến dự phiên họp tại văn phòng nhà xứ lúc 7 giờ tối, ngày 21 tháng 2 năm 2017 để bàn về các sinh hoạt của giáo xứ trong năm 2017. Xin chân thành cám ơn quý ban.

Comments