Tin Tức‎ > ‎

Các Em Thêm Sức:

đăng 07:11 12 thg 5, 2017 bởi St. Peter

 Giáo xứ chúng ta có 8 em sẽ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức do Đức Giám  Mục Địa Phận chủ tế vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 5, 2017.

Comments