Tin Tức‎ > ‎

Các Em TNTT, Các Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ:

đăng 07:58 7 thg 4, 2017 bởi St. Peter

 Các lớp và các em TNTT sẽ không có sinh hoạt vào tuần Đại Lễ Phục Sinh, ngày 16 tháng 4. 

Comments