Tin Tức‎ > ‎

Các Lớp Giáo Lý:

đăng 09:23 16 thg 12, 2016 bởi St. Peter

 Các lớp giáo lý sẽ được nghỉ từ ngày 18 tháng 12 năm 2016 đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. Các lớp sẽ học lại bình thường vào Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 năm 2017. 

Comments