Tin Tức‎ > ‎

Lễ Tro:

đăng 12:05 16 thg 2, 2017 bởi St. Peter

 Lễ Tro vào ngày 1 tháng 3 năm 2017.  Chúng ta giữ chay (18-59 tuổi) và kiêng thịt (từ 14 tuổi trở lên). Sẽ có hai thánh lễ trong ngày, lúc 9:30 sáng bằng tiếng Anh và thánh lễ 7:00 tối bằng tiếng Việt.

Comments