Tin Tức‎ > ‎

Quỹ Địa Phận Hằng Năm (ADA):

đăng 09:55 16 thg 9, 2016 bởi St. Peter   [ đã cập nhật 12:39 30 thg 9, 2016 ]

 Chỉ tiêu của giáo xứ chúng ta là $32,791.00 qua 20 tuần nỗ lực kêu gọi đóng góp, chúng ta đã đạt được $29,269.49 chúng ta vẫn cần thêm $3,521.51 chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2016. Hiện giờ trên địa phận đã và đang chuẩn bị cho quỹ ADA 2017 giáo xứ sẽ được biết sớm cho chỉ tiêu mới trong đầu tháng 1 năm 2017. Trong tuần văn phòng giáo xứ sẽ tiếp tục gởi thư ADA 2016 về cho quý gia đình chưa tham gia đóng góp. Mục tiêu của giáo xứ hằng năm là tất cả các gia đình đang sinh hoạt trong giáo xứ phải tích cực tham gia cho quỹ ADA này dù số tiền lớn hay nhỏ. Một lần nữa xin cám ơn sự quảng đại của quý vị và xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân đến cho quý vị và gia đình.

Comments