Tin Tức‎ > ‎

Lớp Huấn Luyện Virtus:

đăng 12:22 1 thg 12, 2016 bởi St. Peter

  Đại diên địa phận sẽ về giáo xứ dạy lớp huấn luyện lớp “Bảo Vệ Trẻ Em Con Cái Chúa” cho những người đang làm các công việc giúp nhà xứ và sinh hoạt với các trẻ em và thiếu niên. Xin các đoàn thể ban ngành thu xếp thời gian để tham dự lớp huấn luyện này. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để biết thêm chi tiết.  

Comments