Tin Tức‎ > ‎

Lập Nhóm Cất Tiền & Đếm Tiền Thau Của Giáo Xứ:

đăng 06:25 6 thg 5, 2016 bởi St. Peter   [ đã cập nhật 07:28 20 thg 5, 2016 ]

 Qua đợi thanh tra từ địa phận vừa qua, giáo xứ chúng ta vì thiếu nhân sự cho nên làm chưa đúng phong cách địa phận đề ra cho vấn đề cất tiền và đếm tiền thau hằng tuần. Giáo xứ tha thiết kêu gọi quý ông bà anh chị em có thể tham gia vào công việc này để giúp giáo xứ đi đúng phương hướng mà địa phận yêu cầu. Đơn được để cuối nhà thờ  

Comments