Tin Tức‎ > ‎

Tháng Mân Côi:

đăng 11:30 27 thg 9, 2016 bởi St. Peter

  Ðể cổ động việc tôn sùng Mẹ Maria trong tháng Mân Côi, các em trong đội múa Mẹ La Vang sẽ bắt đầu Tháng Mân Côi với Dâng Chuỗi Mân Côi trước thánh lễ Việt Nam 10:30 sáng Chúa Nhật ngày 2 tháng 10.

Chúng ta cũng có Chuỗi Mân Côi Sống trong tháng 10.  Xin kính mời quý vị cùng tham gia lần Chuỗi Mân Côi Sống bằng cách lấy mầu nhiệm sẽ được in và cắt sẵn phía sau hoặc bên hông nhà thờ để chúng ta cùng dâng lên Mẹ Maria những Chuỗi Mân Côi trong tháng 10 này.

Comments