Tin Tức‎ > ‎

Thông Tin Cho Các Phụ Huynh Và Các Em Trong Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu:

đăng 08:33 21 thg 4, 2017 bởi St. Peter

 Xin mời các phụ huynh và các con em phải hiện diện đúng 10 giờ sáng vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Chương trình gồm có dưới đây:

10:00 AM - Cầu nguyện / tỉnh tâm cho các em

10:30 AM - Cha Ly có vài lời cho các em trước khi đi xưng tội.

10:35 AM - Các em đi xưng tội và có các sinh hoạt cho các em khác.

11:15 AM - Cầu nguyện kết thúc. Ngay sau đó là tập dượt nghi thức rước lễ.

Comments