Tin Tức‎ > ‎

Tìm Người Thông Dịch:

đăng 12:04 16 thg 2, 2017 bởi St. Peter

 Khu vực Des Moines đang cần người thông dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt cho những cuộc hẹn giữa bệnh nhân với bác sĩ. Nếu quý vị muốn làm công việc này xin liên lạc với Lino Arirama at 888.844.1414 – X-513.

Hoặc vào trang mạng www.theculturalink.com. Để biết thêm chi tiết.

Comments