Tin Tức‎ > ‎

Triều Thiên Hoa Cho Mẹ:

đăng 08:33 21 thg 4, 2017 bởi St. Peter

 Giáo xứ chúng ta có nghi thức đội triều thiên cho Mẹ Maria, người Mẹ thiêng liêng của chúng ta. Đây cũng là một cử chỉ rất đẹp để cho mọi người đến cám ơn Đức Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến thế giới. Nghi thức sẽ được cử hành sau thánh lễ 9:00 sáng và sau thánh lễ 10:30 sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 5. 

Comments