Ý Lễ Trong Tuần 27 tháng 5 -2 tháng 6

Weekly Mass Intention / Ý Lễ Trong Tuần


Saturday / Thứ Bảy 7:00 PM

Requested By /

Người Xin

Xin Cho Ba Được Gặp Thuốc

 1 GĐ

Cầu Cho LH Anna & Các LH Thai Nhi

 1 GĐ

Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM

 

Paul Kordick

 Norma Kordick

Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM

 

Xin Tạ Ơn

Cầu Bình An Cho GĐ & Được Nhiều Sức Khỏe

GĐ Nguyễn, Tiến & Thảo

Lễ Giỗ LH Phaolô Tống Văn Dược

GĐ Ánh Nhi

Lễ Giỗ LH Anna

Các LH Nội Ngoại

GĐ Phạm Văn Hồ

LH Maria

GĐ Nguyễn Tuyên & Tịnh

LH Louis Lê Văn Quang

Các Con Cháu

Cầu Cho Các LH

Ca Đoàn

Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM

All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ

Thursday/Thứ Năm 12:00 PM

The Sick in Parish/ Xin Cầu Những Bệnh Nhân Trong Giáo Xứ